Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Onderstaand een overzicht van onze algemene voorwaarden en condities met betrekking tot onze logistieke dienstverlening.

Op al onze vervoersdiensten zijn van toepassing de Algemene Vervoer Condities (“AVC”), laatst gedeponeerde versie. In geval van internationaal wegvervoer gelden de AVC steeds in aanvulling op de bepalingen van het CMR Verdrag. Al onze overige diensten worden verricht onder toepasselijkheid van de Physical Distribution voorwaarden 2000, laatst gedeponeerde versie (de “PD Voorwaarden”).

Als wij ons verplichten tot douaneformaliteiten, waaronder het vervoeren van goederen onder begeleiding van douanedocumenten, dan zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden van 1 mei 2018 als gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam (de “Fenex Condities”).

Ongeachte andersluidende vermeldingen in uw opdracht, is onze verantwoordelijkheid voor douaneformaliteiten beperkt tot het uitvoeren van de feitelijke handelingen conform de door u opgegeven instructies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig juridisch en/of fiscaal resultaat van die handelingen (bijvoorbeeld inklaring of aanzuivering) of aansprakelijk voor het uitblijven daarvan. U dient dan ook zelf altijd uit te zoeken welke handelingen noodzakelijk zijn en te controleren of het gewenste resultaat is bereikt. Als er fouten zijn gemaakt of aanvullende handelingen nodig zijn, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee dagen na aflevering. Na deze periode vervalt onze eventuele aansprakelijkheid.

Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Fresh food is our drive